پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران)

پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه آماده مدیریت دانش,پرسشنامه مستندسازی,پرسش نامه مدیریت دانش,پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش,پرسش نامه آماده مدیریت دانش,پرسش نامه مستندسازی,پرسشنامه,پرسش نامه,دانلود پرسشنامه|دانلود پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسش نامه ، شامل 38 گویه است که توسط پاتريك و همكاران در سال 2009 ابداع گردیده و داراي پنج ابعاد می ­باشد که 6 گويه مربوط به اكتساب دانش، 6|34015422|oca
در حال حاظر شما فایل با عنوان پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران) را دنبال می کنید .

دانلود پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران)،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:این پرسش نامه، شامل 38 گویه است که توسط پاتريك و همكاران در سال 2009 ابداع گردیده و داراي پنج ابعاد می ­باشد که 6 گويه مربوط به اكتساب دانش، 6 گويه مربوط به ايجاد دانش،10گويه مربوط به ذخيره كردن دانش، 11گويه مربوط به توزيع دانش، 5 گويه مربوط به نگهداري دانش می ­باشد.

نحوه تفسیر و نمره گذاری دارد.
روایی و پایایی دارد.
منبع هم ذکر گردیده است.